ESCOITAS FONOGRÁFICAS | Colapso Colectivo | Che Garrido + Xoán-Xil López

ESCOITAS FONOGRÁFICAS | Colapso Colectivo | Che Garrido + Xoán-Xil López

Luns, 12 de xullo – xoves, 15 de xullo, 2021 | 17:00 -18:30 | Sala de Exposicións | Auditorio de Galicia | ENTRADAS

“Un traballo  fonográfico é un ‘eco’ prolongado e sostido dunha situación. O produto resultante dun exercicio complexo de mediación determinada por infinidade de circunstancias nas que se inclúe toda unha serie de condicionantes tecnolóxicos e humanos baixo os que se realiza”.

A gravación de campo ampliou nas últimas décadas o espectro de sons que forman parte da música e da arte. Esta práctica trouxo consigo a posibilidade de aproximarnos á paisaxe sonora desde a repetición e a transformación da fuxidía dimensión acústica da nosa contorna multiplicando a escoita.

www.colapsocolectivo.org

bandcamp.com/chegarrido

www.unruidosecreto.net

Foto: HoracioGD
* ACCIONS SONORAS COLECTIVAS E ESCOITAS DISPERSAS *
Scroll Up