Manuel Prieto

MANUEL PRIETO

Venres, 13 de agosto, 2021 | 12:30 | Sala Mozart | Auditorio de Galicia | ENTRADAS

Un mundo analóxico pautado pola frecuencia de cada ciclo.

A alta fidelidade como pureza musical. O seu estudo, en perpetuo desenvolvemento, a través da acústica e a electrónica.

O gusto polo bo son e a boa música, lévano a deseñar e a construír recintos acústicos -altofalantes- exponenciais, a investigar compoñentes electrónicos e de calibrado de equipos hi-fi en colaboración con Javier de Santiago e Jaume Figueras.

A diferenza dos equipos dixitais de transistores, o uso de elementos artesanais nos sistemas de válvulas, favorece a percepción do son.

Condensadores, resistencias, potenciómetros, transformadores, fan posible que os circuítos sexan moito máis curtos e que o sinal sufra menos perdas.

Artesanía, sinxeleza e paixón dos 20 aos 20000 hertzs.

* ACCIONS SONORAS COLECTIVAS E ESCOITAS DISPERSAS *
Scroll Up