Entropies

ENTROPIES AND MIMETIC PATTERNS | Gustavo Costa

Mércores, 28 de xullo, 2021 | 20:30 | Sala de Exposición | Auditorio de Galicia | ENTRADAS

SONOSCOPIA PRESENTA

ENTROPIES AND MIMETIC PATTERNS | Gustavo Costa

CARTE BLANCHE | Henrique Fernandes + Rodrigo Araya

Unha dobre sesión deseñada por Sonoscopia partindo do traballo do artista e percusionista Gustavo Costa, que presenta o seu último traballo, e unha proposta de Henrique Fernandes quen, xunto ao artista chileno invitado Rodrigo Araya, construirá un espazo sonoro singular e mutable.

* ACCIONS SONORAS COLECTIVAS E ESCOITAS DISPERSAS *
Scroll Up