Demodía

DEMODÍA | Felisa Segade + Xurxo Pinheiro

Mércores, 7 de xullo, 2021 | 20:30 | Sala Mozart | Auditorio de Galicia | ENTRADAS

A engrenaxe electrónica de Xurxo Pinheiro e o timbre de voz áspero de Felisa Segade, actúan como eixe motriz dos territorios de ultramar, manifestándose máis alá dos límites xeográficos. A defensa deste camiño parte da sinxeleza e incrusta na nosa memoria a necesidade do desenvolvemento rítmico e melódico.

Demodía: expresión popular de Malpica de Bergantiños que denota sorpresa ou desgusto.

www.soyuzaudio.com

* ACCIONS SONORAS COLECTIVAS E ESCOITAS DISPERSAS *
Scroll Up