Cando o río soa

CANDO O RÍO SOA | Irene López Franco

Martes, 20 de xullo, 2021 | 17:00 | CEIP Raiña Fabiola | ENTRADAS

Neste roteiro achegarémonos ao río Sarela e á súa importancia no desenvolvemento urbano e patrimonial. Prestarase especial atención a cuestións como a fauna relacionada co río e a ripisilva, a riqueza botánica e a pegada das carballeiras no patrimonio etnográfico galego. Así mesmo, coñeceremos a historia das pontes, as curtidoiras e a importancia desta corrente de auga no desenvolvemento industrial de Compostela grazas ao uso de muíños fariñentos, o curtido e a fabricación de papel, así como outras cuestións relativas ao impacto dos lavadoiros na mellora da calidade de vida das familias e o fenómeno xacobeo do Camiño de Fisterra.

A actividade completarase con intervencións por parte de membrxs de Colapso Colectivo para reparar nos seus ritmos e paisaxes sonoras.

É preciso levar calzado cómodo.

compostelaverde.santiagodecompostela.gal

 www.facebook.com/CompostelaVerde

 twitter.com/CompostelaVerde

www.instagram.com/compostelaverde

* ACCIONS SONORAS COLECTIVAS E ESCOITAS DISPERSAS *
Scroll Up