BARULLOS INTERESPECIES | Paula Pin

BARULLOS INTERESPECIES | Paula Pin

Luns, 19 de xullo – xoves, 22 de xullo, 2021 | Sala de Exposicións | Auditorio de Galicia | ENTRADAS

O proceso de investigación a desenvolver tradúcese nunha experimentación consciente da natureza a través da escoita. Tomando isto como eixe central construiremos un laboratorio participativo para explorar a través de sensores e artefactos bio.electro.químicos diversas formas de comunicación interespecie.

O resultado é un ecosistema simpoético composto por organismos non humanos como plantas, bacterias e fungos que faremos audible amplificando, co uso de sensores, a comunicación a través do son e xerar unha maior conexión coa nosa contorna.

Todo o desenvolvemento é producido con ferramentas de hardware/ software aberto e son libres, permitíndonos con iso replicar calquera dos dispositivos no proceso. O laboratorio introducirá a poboación local no estudo e experimentación creativa da natureza a través do son e de prácticas de bioloxía caseiras.

Traballarase cos seguintes elementos: Fungos, plantas e bacterias | biosensores: dispositivos analíticos que permiten obter datos da natureza para un posterior estudo | Arduino / blackberry: microcontrolador | Pure Data / Pd: contorno de programación orientado a obxectos que permite unha experimentación infinita con complexos sistemas de son audiovisual e interactivo | Microscopio.

Paula Pin Lage é artista transdisciplinar, investigadora e facilitadora cultural cunha inclinación forte cara aos procesos de creación e experimentación colectiva con tecnoloxías abertas e libres. Realizou residencias e laboratorios participativos en institucións como, Université Pierre et Marie Curie, escola de arte KASK en Gante, Prototyp_ome en Hangar Barcelona, Gaite Liric en París, Querly Ecologies in Click Festival, Museo Reina Sofía, Macba e CCCB en Barcelona e OSH Open Source Gathering en Shenzhen, China. En 2011 obtivo un incentivo de Vida de Telefónica para desenvolver Photosinthetica. Á medida que medra o seu interese pola natureza comeza a ocupar os espazos de laboratorio pirateando a performatividade da ciencia. En setembro de 2012, colaborou con Hackteria na construción dun laboratorio de nanotecnoloxía, Nanosmano en Ljubljana, onde investigou sistemas híbridos (cloroplastos e dispositivos electrónicos). Nos últimos anos desenvolveu tecnoloxías DIY / DIWO, hacking e electrónica de hardware. En 2012, a rede internacional de Biohacking, Hackteria, comezou a colaborar. Centrado na difusión de coñecemento gratuíto e aberto, comparte experiencias desde unha perspectiva transfeminista deseñando Laboratorios Móbiles BiotransLab para investigación e autocoñecemento en cuestións ecolóxicas e de saúde.

Perfil de colaboradorxs: A convocatoria está aberta a calquera persoa curiosa que teña vontade de aprender/ensinar/compartir coñecementos de son e marabillarse cos aspectos bio.electro.químicos da entorna . O laboratorio está construído baixo una perspectiva transfeminista polo tanto son benvidas tódalas persoas afíns que teñan interese en aprender cousas dende a base. Compartiremos e elaboremos xuntes o lab compartindo horizontalmente, abrindo as ferramentas e os códigos, expandindo os xéneros… Todxs benvidxs.

paulapin.net

jellypin.hotglue.me

* ACCIONS SONORAS COLECTIVAS E ESCOITAS DISPERSAS *
Scroll Up