Tropa Macaca

TROPA MACACA

Sábado, 14 de agosto, 2021 | 20:30 | Sala Mozart | Auditorio de Galicia | ENTRADAS

Tropa Macaca son André Abel e Joana da Conceição, con base en Lisboa. Cren que a súa música poética ten o seu propio ser, o seu propio dinamismo. Provén dunha ontoloxía directa e a través dela maniféstanse forzas que transcenden o racional. Cualificados como creadores de “música verdadeiramente misteriosa feita para e por xente aventureira e vibrante” (Daniel  Lopatin) ou mestres de “esculturas tekno pechadas e que cambian de forma” ( Low  Company). As súas gravacións foron publicadas por selos como  Siltbreeze, Software e  The  Trilogy Tapes, ademais de  autoeditados. Actuaron en Brasil, Europa e Reino Unido, e presentaron propostas estéticas orixinais en espazos como  Passos Manuel,  Lux Fráxil,  MNAC,  Serralves,  Cafe  Oto,  Fylkingen, Mambo,  Salon des  Amateurs e  na MK  Gallery.

www.tropamacaca.com/

soundcloud.com/the-trilogy-tapes/sets/tropa-macaca-vida

soundcloud.com/softwarelabel/sets/tropa-macaca-ectoplasma-lp

soundcloud.com/tropamacaca

* ACCIONS SONORAS COLECTIVAS E ESCOITAS DISPERSAS *
Scroll Up