Favela Discos

FAVELA DISCOS

Mércores, 7 de xullo, 2021 | 19:30 | Sala Circular | Auditorio de Galicia | ENTRADAS

Favela Discos foi creada en 2013 e dedícase principalmente á edición de discos en diversos formatos, á produción de eventos e traballando tamén como axencia de artistas, organización de exposicións e composición de pezas audiovisuais colectivas. A produción artística da  Favela é fundamentalmente marcada pola  informalidade e por unha correcta  espontaneidade, pola colaboración e pola experimentación multimedia e multidisciplinar, bebendo das máis diversas influencias e navegando esencialmente polo medio alternativo  portuense.

faveladiscos.pt/index666.html

faveladiscos.bandcamp.com/

www.youtube.com/channel/UCmh-sm_9J5eKDBAhRBVqSsQ

www.youtu.be/bt-3gihf3YY

* ACCIONS SONORAS COLECTIVAS E ESCOITAS DISPERSAS *
Scroll Up